יישוב הדעת

להוסיף יישוב הדעת לחיים לעסק

לעצור להתבונן לנשום לחזור לעצמנו